Informace o vypůjčení vozidla

Co je potřeba k vyzvednutí vozidla? Podmínky platby. Prodloužení pronájmu. Zpožděné vyzvednutí. Zpožděné vyzvednutí. Doručení a vyzvednutí...
Informace o vypůjčení vozidla

Co je potřeba k vyzvednutí vozidla?

Voucher / Poukaz

Při příchodu na přepážku Pronajímatele, musíte předložit tištěnou verzi poukazu. V případě, že nepředložíte vytištěný poukaz, je možné, že Vám bude účtována běžná denní sazba.

Upozorňujeme, že nejsme zodpovědni za navýšení poplatku za vypujčení vozidla v případě, že při vyzvedávání vozidla nepředložíte vytištěný poukaz. Pokud nepředložíte požadovaný doklad, nebo je neplatný nebo nemáte dostatek prostředků na platební kartě, je možné, že Vám nebude vozidlo vydáno a ani Vám nebudou navráceny zaplacené zálohy.

K vyzvednutí vozidla potřebujete platnou platební kartu, doklad totožnosti nebo pas a platný řidičský průkaz.

Na platební kartě musí být dostatek prostředků na pokrytí depozitní částky. Výše zálohy (předautorizace) závisí na ceně pronájmu, typu a kategorii vozidla a na zvoleném pojistném balíčku.

Z platební karty mohou být účtovány i případné další náklady, které vzniknou v průběhu pronájmu.

Podmínky platby

K úspěšnému dokončení objednávky přijímáme karty Eurocard/MasterCard, American Express Card, Visa Karta, Diners. Nepřijímáme předplacené nebo elektronické karty (Visa Electron, Maestro) nebo jakékoli digitálně stažené Apple karty, Google pay nebo Smartwatch.

Pronajímatel musí být vlastníkem platební karty.

Nájemné lze zaplatit kreditní kartou, předpacenými nebo elektronickými kartami, jakožto i digitálně staženými Apple kartami, Google pay nebo Smart watch.

Mějte na paměti, že při platbě platební kartou může být požadován PIN kód.

Řidičský průkaz

Klient a další potencionální řidiči musí mít platný řidičský průkaz po dobu nejméně dvou let.

K řidičským průkazům, které nejsou vytištěny v římské abecedě (Arabština, Japonština, Azbuka) musí být přiloženy mezinárodní řidičské průkazy.

Při vyzvednutí vozidla předložte spolu s platným řidičským průkazem platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

Prodloužení pronájmu

Vemte na vědomí, že není vždy možné prodloužení pronájmu vozidla. V případě, že je možné prodloužit pronájem, mohou být uplatněny nižší nebo vyšší tarify, než ty, které byly platněny v době původní objednávky.

Neschválené prodloužení pronájmu vozidla bude zpoplatněno. Řidič bude zaznamenán na černou listinu (a budou mu odepřeny budoucí objednávky).

Předčasné návraty / Nepoužité zaplacené dny

V případě předčasného navrácení vozidla se žádné peníze nevracejí (celkově ani částečně).

Pokuty a správní poplatky

Je zodpovědností každého nájemníka vozidla zaplatit veškeré pokuty za parkování a jiné přestupky. V případě, že dojde k jakýmkoli přestupkům a CARWIZ je jakkoliv zapojena do jejich vyřizování, bude účtován administrativní poplatek.

Pozdní odevzdání vozidla

V případě pozdního odevzdání vozidla o 60 min a vice, je účtován celý další den. To se týká všech skupin vozidel. Doba povoleného prodlení: 1 hod.

Změny

Změny v rezervaci musí být oznámeny písemně, emailem, a minimálně 24hodin před počátkem Vašeho pronájmu vozidla. Vemte na vědomí, že úpravy ve formě SMS zprávy nebudou akceptovány. Změna objednávky není garantována a změny budou považovány za novou objednávku.

Doba pronájmu a doba povoleného prodlení

Ceník

 • Uvedené ceny jsou ‘za den’ (24 hodin)
 • Tarify zahrnují
 • Neomezený počet najetých kilometrů
 • Odpovědnost třetí strany
 • Výše osvobození od kolize se spoluúčastí
 • Ochrana proti krádeži se spoluúčastí
 • Místní daně (včetně DPH, silniční daně)
 • Pomoc při poruchách / defektu
 • Poplatek v zimním období (platné od 01/11 do 31/03)

Vozidla se pronajímají denně. Existuje 59minutová lhůta, která není účtována. Po 60 minutách je účtován celý další den používání.

Zpožděné vyzvednutí

V případě, že let zákazníka je zpožděn, nebude mu účtován příplatek za vyzvednutí mimo pracovní hodiny do 1 hodiny od zamýšleného času příletu - pokud je uvedeno číslo letu. Pokud není uvedeno řádné číslo letu, je možné, že bude místo výdeje vozidla zavřeno bez předchozího upozornění. Žádné náhrady nebudou poskytnuty za předčasné ukončení pronájmu vozidla, pozdní vyzvednutí, nevyzvednutí vozidla nebo zrušení objednávky po datu zahájení pronájmu, a to ani v případě, že byla zakoupena ochrana proti stornování.

Změny v Rezervaci

Rezervace lze změnit do 48 hodin před začátkem doby pronájmu.

Zrušení rezervace

Rezervace lze zrušit před výpůjční dobou.

Zrušení je třeba provést online nebo písemně prostřednictvím e-mailu na rezervace@carwiz.cz

Nevyzvednutí vozidla

V případě, že si klient z nějakého důvodu nevyzvedne rezervované vozidlo nebo jej nevyzvedlne v dohodnutém čase, a neinformuje o tom CARWIZ, je možné, že budou účtovány dodatečné poplatky.

Věková omezení

V pronájmu vozidla v České republice je vyžadován následující minimální věk nájemce a držitele řidičského průkazu:

 • 21 let / 2 roky pro vozidla ve skupinách Mini, Economy, Compact, Intermediate
 • 25 let / 2 roky pro vozidla ve skupinách Compact Elite, Sedan, Premium, Luxury

Poplatek pro řidiče mladšího než 23 let nebo staršího než 70 let ve výši 36/60 € za pronájem, v závislosti na vybrané kategorii vozidla.

Zpožděné vyzvednutí

Při vyzvedávání vozidla je důležité zvolit nějaký typ dodatečného krytí. Existují různé balíčky krytí, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám a schopnostem, od snížené spoluúčasti při poškození po vůbec žádnou spoluúčast.

Skupina vozidla / model

Naše vozidla jsou rozdělena do skupin pomocí kódů ACRISS.

Rezervace jsou potvrzeny pro skupinu. Nemůžeme zaručit konkrétní značku / model nebo typ paliva vozidla. Vozidlo uvedené v jakékoli dokumentaci slouží pouze pro orientaci a může být dle našeho uvážení nahrazeno alternativním, podobným nebo upgradovaným vozidlem.

Stav vozidla

Vozidla musí být vrácena na místo / vyhrazené stanoviště ve stejném stavu, v jakém byla vyzvednuta / doručena. Zákazník je povinen vozidlo důkladně zkontrolovat než jej převezme. Během užívání vozidla, zákazník přebírá odpovědnost za zachování technické způsobilosti vozidla a souhlasí s přijetím opatření, aby se předešlo zbytečným nákladům / škodám. To zahrnuje udržování správné hladiny oleje, tlak v pneumatikách a další potřebné úkony dle zdravého rozumu, tak, aby bylo vozidlo udržováno technicky způsobilé. Náklady budou zpravidla hrazeny, ale pouze pokud byly předem schváleny na pobočce, kde došlo k pronájmu. V případě navrácení vozidla mimo běžnou pracovní dobu, zodpovídá zákazník za veškeré škody způsobené na vozidle, až do doby řádného převzetí vozidla naším zaměstnancem.

CDW - Collision Damage Waiver (Krytí při kolizi)

Krytí při kolizi (CDW) limituje odpovědnost řidiče za škody způsobené na vozidle.

Zákazník odpovídá pouze do výše následujících částek /  spoluúčasti:

 • 700€ (MBMR, MDAR, EBMR, EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CDMD, CDAD, EWMR, EWAR, EWMD, EWAD, CWMR, CWAR, CWMD, CWAD)
 • 800€ (IDMR, IDAR, IDMD, IDAD, IWMR, IWAR, IWMD, IWAD, CFMR, CFAR, CFMD, CFAD, IFMR, IFAR, IFMR, IFAD)
 • 1100€ (SDMR, SDAR, SDMD, SDAD, FWMR, FWAR, FWMD, FWAD, LFMR, LFAR)
 • 1200€ (LFMD, LFAD, GVMR, GVAR)
 • 1500€ (PFMR, PFAR)

Veškeré způsobené škody na vozidle budou účtovány dle aktuálního ceníku oprav, který je k dispozici v našich kancelářích.

Ochrana proti krádeži (TP)

Ochrana proti krádeži (TP) limituje odpovědnost řidiče v případech odcizení vozidla nebo poškození způsobeného odcizením nebo pokusem o odcizení do výše spoluúčasti uvedené v podmínkách nájemní smlouvy. TP nezahrnuje osobní věci:

 • 700€ (MBMR, MDAR, EBMR, EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CDMD, CDAD, EWMR, EWAR, EWMD, EWAD, CWMR, CWAR, CWMD, CWAD)
 • 800€ (IDMR, IDAR, IDMD, IDAD, IWMR, IWAR, IWMD, IWAD, CFMR, CFAR, CFMD, CFAD, IFMR, IFAR, IFMR, IFAD)
 • 1100€ (SDMR, SDAR, SDMD, SDAD, FWMR, FWAR, FWMD, FWAD,LFMR, LFAR)
 • 1200€ (LFMD, LFAD, GVMR, GVAR)
 • 1500€ (PFMR, PFAR)

CDW +  Rozšířené krytí škod / Krytí se sníženou spoluúčastí

Snížená spoluúčast částečně kryje částku, kterou by v případě poškození nebo krádeže bylo třeba uhradit- CDW + nezahrnuje krytí za poškození interiéru nebo spodní strany pronajímaného vozidla, poškození pneumatik a kol, poškozené nebo ztracené klíče nebo znečištění paliva, a to ani v případě záměrného úmyslu.

Rozšířené krytí škod + snižuje výši spoluúčasti při pojistné údálosti za škody na následující částky:

 • 350€ (MBMR, MDAR, EBMR, EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CDMD, CDAD, EWMR, EWAR, EWMD, EWAD, CWMR, CWAR, CWMD, CWAD)
 • 400€ (IDMR, IDAR, IDMD, IDAD, IWMR, IWAR, IWMD, IWAD, CFMR, CFAR, CFMD, CFAD, IFMR, IFAR, IFMR, IFAD)
 • 550€ (SDMR, SDAR, SDMD, SDAD, FWMR, FWAR, FWMD, FWAD,LFMR, LFAR)
 • 600€ (LFMD, LFAD, GVMR, GVAR)
 • 750€ (PFMR, PFAR)

Super krytí škod (SCDW) – Krytí s nulovou spoluúčastí

je krytí, které snižuje spoluúčast / odpovědnost na 0,- v případě poškození karoserie. Nulová spoluúčast zcela kryje potřebnou částku v případě poškození nebo krádeže - SCDW nezahrnuje krytí za poškození interiéru nebo spodní strany pronajímaného vozidla, poškození pneumatik a kol, poškozené nebo ztracené klíče nebo znečištění paliva, a to ani v případě záměrného úmyslu.

FGP

Ochrana předního skla je úplným krytím za poškození předního skla vozidla.

V případě dopravní nehody, krádeže, poruchy motoru nebo podobně

Klient je povinen:

 • Udržovat vozidlo v bezpečí a zaznamenat jména a adresy všech svědků a účastníků
 • Bez prodlení zavolat policii, obstarat si jejich záznam s výjimkou případu poruchy motoru
 • Co nejdříve učinit prohlášení v nejbližší kanceláři pronajímatele
 • V případě, že uživatel nezíská policejní zprávu, jsou veškerá přijatá krytí, jako jsou TP / CDW, CDW + nebo SCDW, považována za neplatná (NEPLATNÁ) z důvodu nedodržení ustanovení nájemní smlouvy a všeobecných podmínek ze strany klienta.

Náklady, které CARWIZ nepokrývá a nemohou být kryty žádným dalším krytím

 1. Ztráta nebo odcizení zavazadel nebo osobních věcí z vozidla
 2. Parkovací lístky nebo pokuty, dopravní přestupky apod
 3. Náklady v důsledku použití nesprávného paliva
 4. Náklady na ztracené, odcizené nebo poškozené klíče od auta
 5. Výdaje spojené se ztracenými, odcizenými nebo poškozenými dokumenty o vozidlu
 6. Výdaje způsobené nedbalostí - vybitá baterie
 7. Výdaje spojené s poškozením interiéru vozu
 8. Náklady na ztracené vybavení (náhradní pneumatika, sada na opravu pneumatik, lékarnička, vybavení zavazadlového prostoru,  dokumenty, příručka pro řidiče a servisní knížka)
 9. Výdaje způsobené poškozením dalšího vybavení
 10. Výdaje v důsledku špatného používání vozidla
 11. Výdaje způsobené ignorováním pokynů pro údržbu vozu uvedených v servisní knížce automobilů
 12. Náklady za škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog
 13. Náklady spojené s vyprošťováním vozidla z nepřístupných míst (např. z bahna z důvodu cestování mimo běžnou silniční infrastrukturu)
 14. Náklady vzniklé ježděním po polních cestách
 15. Výdaje způsobené při účasti na automobilových závodech nebo jiných sportovních akcích
 16. Výdaje v důsledku přetížení vozu lidmi nebo nákladem
 17. Náklady na náhradu škody způsobené osobou, která není ve smlouvě uvedena jako hlavní nebo další řidič
 18. Náklady vzniklé v případech, kdy hlavní řidič nebo další řidič uvedený v nájemní smlouvě nemá platný řidičský průkaz nebo má zákaz řízení motorových vozidel
 19. Ostatní: poškozené stěrače nebo zámky, ztráta nebo odcizení vnějších částí vozidla bez policejního záznamu, náklady na poškození vzniklé používáním střešních nosičů nebo zavazadel na nosičích, poškození způsobené nesprávnou manipulací se zavazadly a/nebo naložením nákladu nebo zavazadel na střechu vozidla, kapotu atd., jakož i náklady způsobené ignorováním zvukových a vizuálních výstrah vozidla.

Doručení a vyzvednutí

Doručení / vyzvednutí musí být domluveno během rezervace.

Během otevírací doby

Doručení / vyzvednutí je služba na vyžádání. Obraťte se na nejbližší kancelář CARWIZ.

Doručení / vyzvednutí v rámci hranic města

(nebo v okruhu 10 km od nejbližší kanceláře) - bude účtován poplatek ve výši 40,00 €

Mimo hranice města

(pro vzdálenosti větší než 10 km) bude účtován poplatek 40,00 € plus 1,20 € za každý km.

Vyzvednutí / doručení vozidla mimo pracovní dobu

Za rezervace mimo pracovní dobu bude účtován poplatek 40,00 €.

Country Cross Border Travel – Cestování do zahraničí

Cestování do zahraničí je povoleno, ale je striktně na vyžádání a pouze pro níže uvedené země – za přeshraniční cestování  bude účtován poplatek ve výši 45 € -60 €.

Povolené jsou všechny EU země kromě: Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Řecka, Velké Británie, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Další vybavení a služby

Tankování

Všechna vozidla jsou předávána s plnou nádrží a musí být s plnou nádrží i vrácena.

V případě, že klient vrátí vozdlo s méně palivem, bude chybějící palivo účtováno dle platného ceníku. Zároveň bude účtován poplatek za služby tankování.

Předplacení plné nádrže

Klient může přivézt vozidlo zpět s prázdnou nádrží, v případě, že si předem předplatil plnou nádrž paliva. Cena za tuto službu se stejná jako současná cena komerčního paliva. Pokud zvolíte tuto možnost, zkuste vozidlo vrátit s prázdnou nádrží. Peníze za nevyužité palivo nevracíme.

Tankovací služba

Pokud klient nemá předplacenou plnou nádrž a vozidlo není vráceno s plnou nádrží, bude palivový rozdíl účtován podle aktuálního ceníku (2,50 € za litr) a bude účtován poplatek za tankování  ve výši 40€.

Žádost o naftové vozidlo

Dieselové vozidlo lze rezervovat předem.

Tato možnost je účtována poplatkem ve výši 2 € za den.

Další řidič

Poplatek za dalšího řidiče je 8,5 € za den, maximálně 85 € za pronájem.

Doplňkové vybavení

Zákazník si může v rámci Smlouvy pronajmout další vybavení. Aktuální ceník je k dispozici u pronajímatele. Pokuta ve výši 150 EUR za každý ucelený kus vybavení bude účtována za ztrátu nebo odcizení, zejména dětské sedačky, GPS navigace, sněhových řetězů.

 • Dětská sedačka: 8,5 EUR na den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.
 • Dětský podsedák: 8,5 EUR na den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.
 • Navigace GPS Sat: 8,5 EUR za den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.
 • Sněhové řetězy: 8,5 EUR za den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.

Správní poplatek

V případě, že klient obdrží během pronájemní doby vozidla dopravní nebo parkovací pokutu, která nebyla uhrazena do konce doby pronájmu, bude účtován dodatečný poplatek ve výši 40,00 EUR.

Nájemce je povinen uhradit veškeré dopravní pokuty a pokuty za parkování vydané během doby pronájmu.

Poplatek za likvidaci škody - správní poplatek

Dojde-li k poškození vozidla a nájemce nemá žádný doplňující balíček krytí, bude spolu se samotnými náklady na škodu, účtován i dodatečný poplatek ve výši 40 €.

Vyzvednutí v / doručení vozidla do jiné kanceláře, než která byla sjednána v nájemní Smlouvě

Pokud se klient rozhodne vyzvednout nebo vrátit vozidlo na jiné místo, než jaké je uvedeno v rezervaci nebo v nájemní smlouvě, bude účtován dodatečný poplatek ve výši 50 € spolu s poplatkem za jednosměrný pronájem.

Ztracený klíč

V případě, že nájemce ztratil klíč od vozidla, bude účtován poplatek 300,00 € a více (v závislosti na modelu vozidla).

Ztracená dokumentace nebo poznávací značky

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení dokumentace vozidla / registračních značek bude účtován poplatek 350,00 €.

Policejní zpráva je povinná.

Čištění vozidla

V případě, že je po navrácení vozidla nutné speciální čištění (tj. odstranění zápachu, zvířecích chlupů, rozlitých kapalin), bude účtován minimální poplatek 150,00 €.

Ve vozidlech nekuřte

Pokuta za kouření ve vozidle je 150,00 €.

____

Ceny uvedené v tomto dokumentu neplatí pro zákazníky se zvláštními smlouvami a pro korporátní klientelu.

Pro pohodlné prohlížení ve Vašem prohlížeci, CARWIZ web stránky používají cookies a podobné technologie. Pokračováním v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s používání cookies. Více informací »